Jord er ikke bare jord!

Jord
Det er kvalitetsforskjeller på jord i sekk.

Hva består jord i sekk av?

Blomsterjord/Plantejord som selges ferdig i sekker består først og fremst av 85–95 % veksttorv som kan være tilsatt sand, bark og/eller granulert leire. I tillegg er jorda tilsatt kalk, gjødsel og mikronæringsstoffer.


Store kvalitetsforskjeller

Kvaliteten på jord i sekk er helt avhengig av kvaliteten på veksttorven. Grov/middels grov torv holder på fuktigheten og gir livsviktig luft til planterøttene. Billig jord/tilbudsvare er som regel fin, vakumhøstet torv høstet ved hjelp av en slags støvsuger som er en rimelig produksjonsmetode. Svakheten er at den først og fremst suger opp de fineste partiklene av torven. For ytterligere å spare penger blir tilbudstorven ofte heller ikke siktet for å fjerne disse finpartiklene.
På toppen av det hele brukes ofte store mengder omdannet (mer nedbrutt) torv som har begrensede egenskaper mht å ta opp og gi fra seg vann. Dette er en torvtype som det finnes store mengder av i torvmyrene. Konsekvensen blir ofte et produkt som gir begrenset lufttilgang til røttene, og som ved uttørring kan være vanskelig å få til å trekke vann.

IMG_3299
På sekken skal du finne informasjon om andel torv, omdanningsgrad (hvor nedbrutt torven er), og hvor grov torven er.

Snu jordsekken og sjekk følgende:
1. Størst mulig andel spagnumtorv 80-100 %
2. Omdanningsgrad H 1 til H4.
3. Rivningsgrad Middels til Grov.

Det er ikke uten grunn at vi gartnere bruker skikkelig jord i vår egen produksjon. Selv bruker vi Tjerbo Gartnerjord (80 eller 50 liter) som består av grov torv, 10 % sand og 6 % granulert leire. Denne bruker også våre faste kunder med svært godt resultat.


Bruksområder for jord i sekk.

Ferdigjord i sekk egner seg først og fremst til ett-årige vekster som sommerblomster, grønnsaker og krydder, og da gjerne i krukker og kasser. I bed kan du godt plante slike planter i grov veksttorv.

Hva slags jord skal jeg bruke i hagen?

Til anlegg av plen, planting av trær, busker og stauder bør man ikke bruke store mengder jord i sekk. Pga av den høye andelen av organisk materiale (torven) som er i sekken, vil jorden over tid brytes ned og synke sammen. (Det samme gjelder lite nedbrutt kompostjord).

Veksttorv eller kugjødselkompost i begrenset mengde rundt selve rotklumpen ved planting er imidlertid gunstig. Bland veksttorv/kugjødsel med jordsmonnet der det skal plantes.

Til anlegg av plen og ovennevnte forhold må du bruke jord med mer hold i, gjerne tyngre, harpet hagejord iblandet med ca 25 % sand. Dette får man ikke kjøpt i sekk (pga tyngde) men kun i løs vekt. Vi har slik jord som du kan hente i tilhenger. Denne jorda er fri for torv og kompost. Trenger du store mengder (mer enn 10 m3) kan du f.eks. kontakte Jaco A/S om tilkjøring.

Hva er torvfri jord?

Man kan få kjøpt jordsekker der torven er erstattet med annet organisk materiale som kompost, bark, kokosfiber, vermiculite o.l. Torv høstes fra myrer, som har negative milljøfølger. For oss som driver profesjonell dyrking er det viktig at dyrkningsmediet (jorda) har riktige og forutsigbare kvaliteter mtp vannopptak, sykdom og skadedyr, gjødselabsorbasjon etc. Det er ikke kommet gode alternativer til torv som kan brukes i storskala, men myndighetene jobber med en plan for hvordan dette skal løses politisk, og det jobbes i bransjen for å utvikle nye produkter. Forbrukere har mulighet til å kjøpe torvfri jord. Vi har gode torvfrie alternativer som egner seg til dyrking i krukker. Styr unna produkter med kokosfiber. Disse fraktes fra Sri Lanka og det brukes store mengde vann for å vaske fibrene.

Jordforbedring

Forbedring av kompakt jord

Det er viktig for plantens røtter at jorda har god gjennomtrengelighet. Leirjord eller andre tunge jordarter er ofte så tette at vanntilførelsen til plantene, eller dreneringen, blir for dårlig. For lite luft til røttene gjør også at plantene mistrives eller i verste fall dør.

Gjennomtrengeligheten i jorda kan testes ved at vi graver et 50-60 cm dypt hull og fyller det med vann. Hvis gjennomtrengeligheten er bra, vil vannet forsvinne i løpet av 24 timer. Er det fremdeles vann i hullet etter 24 timer, bør vi prøve å forbedre gjennomtrengeligheten.

Mindre arealer kan dreneres ved å lage hull ved hjelp av en greip som stikkes ned til 20-25 cm dybde. Utvid gjerne hullene litt, og fortsett med ca 20 cm avstand mellom hvert nedstikk. Rak deretter grov sand ned i hullene.

På større områder bør man bruke jordfreser. 1-2 cm sand og 2-3 cm grov veksttorv, eller kompostert bark freses ned.

Skal du anlegge bed, plante hekk eller anlegge plen kan man forebygge kompakt jord ved å blande inn drenerende masse før planting, hvis du synes jorda virker tett. Sand og lecakuler kan brukes.

Forbedring av næringsfattig jord

Skal du plante kan det uansett være en fordel å tilføre næring. Bland inn 1/3 organisk gjødsel i jorda som skal ligge i bånn av plantehullet og pakkes rundt rota. Organisk gjødsel er ikke bare god næring for planten, men stimulerer også mikrolivet i jorda. Kugjødsel er et bra alternativ. Kugjødsel er ofte blandet ut så gjødselen ikke blir for sterk. Ren hønsegjødsel er sterkere og du kan risikere overdosering og sviskader på røttene dersom du bruker det.

I eksisterende plantinger må næringen tilføres ved overgjødsling. Dvs. gjødselvann du vanner med, eller gjødsel som strøs rundt rota. Både hønsegjødsel, kugjødsel og kunstgjødsel gir gode resultater. Posene du kjøper skal inneholde informasjon om dosering.

 
Produkt lagt i handlekurven
0 enheter - kr 0,00