Anlegg og stell av plen

lawns
Finn ditt ambisjonsnivå. Skal du ha en golf-green, eller er det greit med litt mose?

Man kan anlegge ny plen fra frø eller kjøpe ruller med ferdigplen. Grunnarbeidet er det samme. Med ferdigplen for du et raskt resultat, men det koster mer. En plen anlagt fra frø vil være tett og fin etter 6-8 uker, avhengig av når du sår.

Iflg. Engelskmennene tar det ca 200 år å få til en noenlunde bra plen. Vi tror du kan få et fint resultat på en sesong, men at litt vedlikehold er viktig.

På hvilken tid av året bør man anlegge plen?

I utgangspunktet når som helst, men det bør være over 10 grader for å sikre vekst og etablering av røtter. Midt på sommeren kreves mer vanning pga høyere temperaturer. Mange sier at sensommer/høst er en god tid, for da kommer det en regnskur i ny og ne.

Hva slags jord bør være grunnlaget for en ny plen?

Det ideelle grunnlaget for anlegg av plen er en leirholdig jord iblandet en del sand (for drenering). Slik jord får man ikke kjøpt i sekk. Man kan hente eller få tilkjørt i større kvanta. Sørg for å høre hva jorda inneholder før du bestiller. Er det mye kompost eller torv i jorda som ikke er nedbrutt, er ikke dette gunstig. Man bør heller ikke bruke jord fra sekk, som i de aller fleste tilfeller er 90-95 % torv. Torv og kompost brytes ned over tid og vil skape ujevnheter i plenen.

Litt avhengig av underlaget bør jorddybden være 15-20 cm, og jorda være godt bearbeidet.

Hvordan går vi fram for å anlegge plen?

Jorda planeres og rakes. Stein du ikke får vekk med jernriva kan du la være, de magasinerer varme og fuktighet. Jorda må grunngjødsles før du enten sår eller ruller ut ferdigplen. Bruk 5-7 kg kunstgjødsel (type Trim Blåkorn) pr 100 m2. Dosering for grunngjødsling skal være angitt på pakken. Naturgjødsel kan også brukes. Gjødselen bør rakes godt ned.

For å komprimere jorda valses med 1/2-3/4 full trommel. Vi har trommel til utleie i vårt gartneri. Ring om tilgjengelighet.

Anlegg av plen fra frø

Valg av gressfrø er avhengig av bruken av plenen. Plenfrø Villa Pluss er tøff og slitesterk. 1 kg frø dekker ca 40 kvm. Det er litt utfordrende å så jevnt fordi frøet er smått. Ved å prøveså et lite stykke, f.eks. 125 g på 5 m2, får du inntrykk av hvor tett du skal så.

Så gressplen fra frø

Det er viktig ikke å så for tett slik at de gressartene som spirer først ikke fortrenger de øvrige artene (Gressblandingen består av 6-7 ulike gressarter).


Hvis du ikke har tid til å prøve-så, følg doseringen på pakka (f.eks. 1 kg/40m2) og fordel så godt du kan. Når det spirer kan du evt etterså der du ser det er litt tynt.

Veivesenets metode for såing av gress

En alternativ måte å så på er å velge Veivesenets metode hvor du gjødsler og sår i en operasjon. Bland 4 liter kunstgjødsel, 1 kg frø og en kopp vann i en bøtte, og rør rundt. Gjødselkornene vil bli litt fuktige og 2-3 frø vil klebe seg til hvert gjødselkorn. Denne blandingen er mye lettere å kaste utover enn gress-frøene alene som er svært lette.

Frøet, event. frø-/gjødselblandingen rakes lett ned i jorda, deretter valses med ½-full trommel for at frøet skal komme i god kontakt med jorda.

Vanning er viktig hvis det er tørt, og særlig etter at frøet har spirt.

Jeg har sådd gress, men det kommer masse ugress!

Ugresset spirer først, men fortvil ikke, det meste blir borte ved første klipping. Hvis det spirer ujevnt, så vær litt tålmodig, gressplantene setter utløpere slik at bare flekker ofte gror igjen.

I noen tilfeller må man etter-så, fordi det er litt vrient å så helt jevnt. Når frøene spirer vil du se hvilke områder som trenger mer frø.

Jeg har sådd gress, når skal jeg klippe første gang?

La gresset komme opp 6-10 cm, og klipp forsiktig (1/3). Klipping stimulerer til mer vekst og utvikling av rotsystemet.

Anlegg av ferdigplen

Vi fører ikke ferdigplen, men du kan f.eks. se en framgangsmåte hos Gressenteret A/S.

Husk å vanne jevnt etter du har lagt ferdigplen!

Stell av plen

Med litt jevnlig stell er det fullt mulig å få til en grønn og fin gressplan i Norge, til tross for at vi ligger litt i ytterkanten av det som er optimale vekstforhold. Vær tålmodig, og ikke minst bevisst på hva ditt ambisjonsnivå er! Det skal ikke være stress å holde på i hagen.

Vanning av plen

Behovet for vann vil selvfølgelig avhenge av hvor mye regn som kommer. I lange perioder med tørke vil gressplenen kunne tørke ut og dø. Det var det mange som opplevde sommeren 2018. Går det 2-3 uker uten nedbør med høye temperaturer i tillegg bør plenen få vann. Dersom du bruker en spreder er det viktig å la den stå på lenge nok til at plenen har fått en rotbløyte. Dvs. ca 25-30 mm nedbør. Les mer om dette i innlegget «Vanning i hagen».

Klipping av plen

Vi anbefaler at man klipper med oppsamler eller raker plenen etter klipping.


Hvor ofte skal jeg klippe plenen?

På sommeren med mye vekst, klipp ofte og ikke ta så mye av gangen. En gang i uka er bra.

Hvor kort skal jeg klippe plenen?

En snauklipt plen er mer utsatt for tørke, mose og ugress, men noen liker den kortklipt. Pass på med vann når det er tørke. Vi anbefaler at man holder en høyde på 5-7 cm.

Skal jeg la avklippet ligge?

Her er det flere skoler. Noen mener avklippet bidrar til å gjødsle plenen. Det er for så vidt riktig. Viktigere er det at avklippet etter hvert komposteres og danner et lag øverst i plenen. Dette blir kompakt og næringsrikt, og gressrøttene vil søke dette laget. Det vil igjen gjøre plenen utsatt for tørke. Så vi anbefaler at man fjerner avklippet, enten ved å bruke en rive eller en oppsamler.

Hvor ofte skal jeg gjødsle plenen?

Gjødsling av plen er veldig viktig for å få et godt resultat. Første gjødsling etter vinteren er rundt 1. mai. Det må være god vekst for at gresset skal nyttiggjøre seg næringen. Er det ned mot null grader om natta, kan du vente til temperaturen kommer seg. Etter første gjødsling kan du gjenta månedlig til vi er i august. Bruk den gjødselen du foretrekker, kunstgjødsel eller naturgjødsel. Begge deler fungerer fint. Kunstgjødsel er viktig å vanne etter påføring (evt legg på før regn). Natugjødsel lukter litt, som motvirkes med vanning. Følg doseringen på pakken.

Hva er toppdressing av plen?

Toppdressing med en blanding av sand og jord.

Toppdressing av plen vil si å legge på et tynt lag (1-2 cm) sand på toppen. Bruk en rive og fordelt så godt du kan. Dette kan man gjøre hvert år og målet er å skape et luftigere vekstsjikt for gress-røttene. Det vil også bidra til å jevne ut ujevnheter i plenen. Bland evt inn 1 del jord til 4 deler sand for å få mer hold til utrettingen.

Hva er lufting av plen?

Bruk en greip til å lage 5-10 cm dype hull. Sand rakes ned i hullene.

Lufting av plen betyr å tilføre sand i dybden av plenen. Dette kan være nødvendig i plener som er blitt veldig kompakt pga av mye bruk (gjøres jevnlig f.eks på gress-fotballbaner). Disse områdene har ofte dårlig vekst, og mer ugress enn gress. Det går an å leie maskiner (vertikalskjærer) som skjærer et lite snitt i plenen, som man deretter raker sand ned i. Man kan også bruke en greip og stikke hull 5-10 cm dypt, som man raker sand i. Etter lufting kan det i noen tilfeller være nødvendig å reparere med litt gressfrø.

Fjerne mose i plenen

I noen tilfeller har mosen tatt over i så stor grad at gresset ikke klarer å gjøre «comeback». Da må mosen bort. Fjerning av mose kan gjøres manuelt med jernrive, men det finnes også midler som dreper mosen først, for eksempel mosefjerner eller plenrens. Den døde mosen må uansett fjernes. Etter du har fjernet mosen må du så nytt gress, eller rulle ut ferdigplen. Vurdere også om jordsmonnet må forbedres. Er det f.eks. for kompakt, kan du med fordel lufte plenen (se over).

Forebygge mose i plenen

Mose i plenen kan være et symptom på flere forhold. Hvis man tar tak i disse kan man forebygge fremveksten av mose.

  • Gjødsling! Det viktigste og enkleste midlet for å forebygge mose. Dersom gresset vokser, utkonkurrerer det mosen.
  • Ligger plenen i et område med mye skygge? Gresset vokser dårligere her, og mosen trives. Dette er ikke alltid lett å gjøre noe med, men man kan vurdere om vegetasjon som hindrer sollys kan fjernes. Skal man heller plante en anlegge et skyggebed i denne delen av plenen?
  • Er jordsmonnet veldig kompakt? Gresset trives dårlig, mosen tar over. Du kan vurdere om du skal lufte plenen. Se over.
  • Er det dårlig drenert (fuktig)? Vannet bruker tid på å renne unna. Mosen trives i fuktige forhold (jfr skygge). For å bedre dreneringen må du vurdere om det kan tilføres sand i dybden av jordsmonnet.
  • Lav pH-verdi? Kalking av plen var vanlig tidligere. Man kalket for å få opp ph-verdien som bør ligge på rundt 6. Riktig ph-verdi er viktig for utvikling av røtter. Et symptom på lav ph-verdi er mose. Man har funnet ut at jordsmonnet som regel ikke trenger kalk. Er du i tvil går det an å ta en ph-prøve av plenen. Ta en jordprøver 2-3 steder i plenen og ha det i melkekartonger. Ta det med til oss, vi har apparat som måler ph.
Produkt lagt i handlekurven
0 enheter - kr 0,00