Martin Mydske Nilsen
Martin Mydske Nilsen

Fred T. Nilsen
Fred T. Nilsen

Stine Langlo Ørdal

Miriam Rose S. Røsler
Miriam Rose S. Røsler

Kirstin Mydske Nilsen
Kirstin Mydske Nilsen

Hanne Persson
Hanne Persson

Anne Brønner
Anne Brønner

Fredrik Mydske Nilsen
Fredrik Mydske Nilsen

Gro Irene Aldrin

Foto av Kirstin M.Nilsen er tatt av Eva Groven