Anlegg og stell av plen

Man kan anlegge ny plen fra frø eller kjøpe ruller med ferdigplen. Grunnarbeidet er det samme. Med ferdigplen for du et raskt resultat, men det koster mer. En plen anlagt fra frø vil være tett og fin etter 6-8 uker, avhengig av når du sår. Med litt jevnt stell kan du få en robust og vakker plen!

Les mer

Bark i hagen

Barkprodukter til hagen stammer fra bark fra gran og furu-trær, og innholdet i sekkene er enten en blanding av furu og gran-bark, eller ren furu/ren gran-bark. Furubark er ofte litt lysere enn gran. Det som viktigste skillet mellom ulike barkprodukter er hvor fint kuttet barken er (fraksjon), og hvor nedbrutt (kompostert) barken er.

Les mer

Beskjæring av prydbusker

Er du i tvil om tidspunktet for skjæring av blomstrende prydbusker, så gjør det etter blomstring.

Les mer

Gjødsling

Vår I april/mai gjødsles plenen med 4-5 kg fullgjødsel (kunstgjødsel, f.eks Trim Blå hagegjødsel) pr. 100 kvm gressplen. Vanning/regn er viktig for å unngå sviing. Naturgjødsel kan også brukes. Det kommer som oftest i form av Hønsegjødsel. Doser iht det som står på pakken. Frukttrær,…

Les mer

Jord er ikke bare jord!

Blomsterjord/Plantejord som selges ferdig i sekker består først og fremst av 85–95 % veksttorv som kan være tilsatt sand, bark og/eller granulert leire. I tillegg er tilsatt kalk, gjødsel og mikronæringsstoffer.

Les mer

Jordforbedring

Det er viktig for plantedyrking at jorda har god gjennomtrengelighet. Leirjord eller andre tunge jordarter er ofte så tette at vanntilførelsen til plantene, eller dreneringen, blir for dårlig. For lite luft til røttene gjør at plantene mistrives eller i verste fall dør.

Les mer

Råd om kalking

Vi bør kalke for å tilføre plantene næringsstoffet kalsium (Ca), og for å heve pH-verdien (redusere surheten), forbedre jordstrukturen og sørge for raskere nedbrytning av organisk stoff/planterester i jorda.

Les mer

Stell av roser

Generelt regnes buskroser som de mest hardføre, deretter klase-, stilk- og klatreroser. Men hardførheten er naturligvis også sortsavhengig. Planting av roser Hvis du skal plante roser i et bed hvor det har stått roser før, er det viktig at du bytter ut noe av jorda….

Les mer

Stell av sommerblomster

De fleste sommerblomster blomstrer kontinuerlig helt til frosten kommer, og har derfor store krav til jord og gjødsling.

Les mer

Vanning

De fleste planter, inkl. plenen, foretrekker en skikkelig rotbløyte og deretter opptørring før neste vanning. I dagligtale er en rotbløyte en nedbørsmengde som er stor nok til å trenge ned til røttene.

Les mer

Viktig om veksttorv

Veksttorv brukes primært til jordforbedring, som vekst-medium (jord) til blomsterkasser o.l., og til toppdressing (helst i blanding med sand) av plen. NB! Det er stor forskjell på kvaliteten av veksttorv! De fleste typer inneholder det samme m.h.t. kalk, gjødsel og mikronæringsstoffer. Men kvaliteten er først…

Les mer

Tips mot sopp og skadedyr

Sopp og skadedyr er uunngåelig å få i hagen. Det finnes gode råd mot bekjempelse.

Les mer