dr.ingrid11.5.09De fleste sommerblomster blomstrer kontinuerlig helt til frosten kommer, og har derfor store krav til jord og gjødsling.

Skift ut gammel jord, og bruk ikke vanlig hagejord, den er som regel for sur (lav pH) og for tung.

For å få skikkelig lufttilgang til røttene bør du bruke blomsterjord med god struktur, vi anbefaler LOG Gartnerjord som vi bruker i vår egen produksjon. Alternativt kan du bruke grov veksttorv. Se også "Jord er ikke bare jord" under Misforståelser og feilinformasjon.

Sørg for skikkelig drenering av kasser og krukker. Hvis det er tilstrekkelig med hull i bunn av kassene (6-8 10 mm hull pr 80 cm kasse), og du bruker skikkelig jord og ikke billig "snus", er det ikke nødvendig med drenerende masse som f.eks. Leca. I store, dype krukker bør det imidlertid være et 6-7 cm drenerende lag i bunnen i tillegg til hull.

Ikke plant for tett, la plantene få plass til å utvikle seg. Bruk 3 store (f.eks. Pelargonia) eller 4 små planter (f.eks. Petunia) pr 80 cm kasse.

Flytende næring

Etter 14 dager bør du begynne å gi blomstene gjødsel. Flytende gjødsel hver gang du vanner er kanskje det beste, event. en liten neve Fullgjødsel til 10 liter vann (løses opp i lunkent vann) et par ganger i uken.

Et lettvint alternativ er tørket og granulert hønsegjødsel som du strør på jorden, og deretter vanner med rent vann i en uke. (En liten neve passer til en 80 cm kasse eller en stor krukke, mindre kasser og krukker må nød-vendigvis få mindre).

Fjern gamle, visne blomster det fremmer ny blomstring. Mange sommerblomster tåler godt å bli skåret tilbake, noe som fremmer både utseende og blomstring.

Størst glede av ampelplantene får du ved å bruke store potter. Det reduserer vanningen noe, men ikke minst gir det røttene plass til å utvikle seg. Jo større rot desto større blir planten.

Da ampelplantene gjerne tørker raskere enn krukker som står på bakken, er det viktig at eventuell hyppig vanning følges opp med gjødsling.

vanneNB! Planter dør heller av for mye vann (for lite luft til røttene) enn av mangel på vann.

VALG AV SOMMERBLOMSTER - SPESEIELLE SORTER

 

VALG AV SOMMERBLOMSTER - SOL OG SKYGGE