lawnsLitt avhengig av underlaget bør jorddybden være 15-20 cm, og jorda være godt bearbeidet. (Se eget info-ark vedr. jordforbedring).

Jorda planeres og rakes. Stein du ikke får vekk med jernriva kan du la være, de magasinerer varme og fuktighet.

Jorda må grunngjødsles før såing. Bruk 10 kg Fullgjødsel og 20-30 kg granulert dolomittkalk (avhengig av leirinnhold og pH-verdi) pr. 100 kvm. Gjødselen bør freses lett event. rakes godt ned.

For å komprimere jorda valses med 1/2-3/4 full trommel

Valg av gressfrø er avhengig av bruken av plenen. Hage Sport er tøff og slitesterk. 1 kg frø dekker 60-100 kvm.

Ved å prøveså et lite stykke, f.eks. ½ kg på 30 kvm, får du inntrykk av hvor tett du skal så. Det er viktig ikke å så for tett slik at de gressartene som spirer først ikke fortrenger de øvrige artene (Gressblandingen består av 6-7 ulike gressarter).

En alternativ måte å så på er å velge Veivesenets metode hvor du gjødsler og sår i en operasjon.

Bland 4 liter Fullgjødsel, 1 kg frø og en kopp vann i en bøtte, og rør rundt. Gjødselkornene vil bli litt fuktige og 2-3 frø vil klebe seg til hvert gjødselkorn. Denne blandingen er mye lettere å kaste utover enn gress-frøene alene som er svært lette.

Frøet, event. frø-/gjødselblandingen rakes lett ned i jorda, deretter valses med ½-full trommel for at frøet skal komme i god kontakt med jorda.

Vanning er viktig hvis det er tørt, og særlig etter at frøet har spirt.

Ugresset spirer først, men fortvil ikke, det meste blir borte ved første klipping. Hvis det spirer ujevnt, så vær litt tålmodig, gressplantene setter utløpere slik at bare flekker ofte gror igjen.

Iflg. Engelskmennene tar det ca 200 år å få til en noenlunde bra plen!

Lykke til!

www.sjostrand-gartneri.no

KONTAKT: Sjøstrandveien 23, 1391 Vollen, tlf 66798824