rose-616013_640Generelt regnes buskroser som de mest hardføre, deretter klase-, stilk- og klatreroser. Men hardførheten er naturligvis også sortsavhengig.

Hvis du skal plante inn roser i et bed hvor det har stått roser før, er det viktig at du bytter ut noe av jorda. Rosene tærer nemlig sterkt på jorda og jordtretthet kan lett oppstå. (Jordtretthet er en samlebetegnelse på problemer som mikronæringsmangel, rotparasitter o.a.).

Kjøp ikke plastpakkede roser (barrotsroser eller dekkrotsroser) som ikke lagres kjølig – og i hvert fall ikke etter 10. juni. Etter vår oppfatning bør roser kjøpes i potte, gjennomrotet og med blader. Da er du sikker på at de er i live. Potte-roser bør plantes i første halvdel av mai.

Ved å plante i kugjødselkompost sikres rosene en meget god start.

Etter 2-3 uker må rosene overgjødsles med Tørket Hønsegjødsel, en liten neve pr rose, eller med Fullgjødsel, 70-100 gram pr kvm.

Gjødslingen gjentas 2-3 ganger, men ikke senere enn begynnelsen av juli for å unngå å drive fram for mange nyskudd utover høsten, skudd som ofte overvintrer dårlig.

Rosene bør sprøytes forebyggende med et soppmiddel for å unngå/ redusere angrep av rustsopper (mørke flekker i bladene som senere blir gule og faller av), og meldugg (hvitt belegg på knopphalser og blader). Gjenta helst hver 10-14 dag.

Sprøyting mot lus og skadedyr tas først ved angrep.

Fjerning av gamle og visne blomster fremmer ny blomstring.

Om høsten fjernes gamle blomster og knopper for å redusere over-vintring av soppsporer, og klatrerosene dekkes til med strie for å hindre uttørking. Lave roser dekkes med granbar, løv eller snø. Bland jorda forsiktig med grov veksttorv som deretter hyppes opp rundt rosen.

Om våren bør du ikke fjerne dekkematerialet for tidlig, og beskjæring skal foretas sent, først når bjørka spretter.

På klatreroser fjernes gamle grener helt, forøvrig kun tørre deler. Busk-roser skjæres ned til ca 30 cm over bakken hvert 3.-4. år for å forynge rosebusken helt, årlig fjernes kun tørre deler.

Klase- og stilkroser skjæres ned til ca 15 cm over bakken hvert år.

Legg litt Kugjødselkompost rundt hver plante etter beskjæring, det gir rosene en god start. Start gjødslingen ca 14 dager senere.

www.sjostrand-gartneri.no

KONTAKT: Sjøstrandveien 23, 1391 Vollen, tlf 66798824