barkBark kan du bruke til følgende:

Å dekke steinfyllinger, før du legger på jord, for å holde på fuktigheten i jorda.

Ikke bruk fersk bark til dette da denne vil gjære og utvikle varme som kan ødelegge plante- og gressrøtter.

Jordforbedring ved å blande kompostert bark inn i leirholdig jord, bruk gjerne litt grov sand i tillegg.

Det viktigste bruksområde er å legge bark på jorda for å holde ugresset borte, holde på fuktigheten og for å holde på jorda i bratte skråninger. Ett eller flere lag med aviser under barken gjør det ennå mer lystett og dermed vanskeligere for ugresset å trenge opp. Dypp avisene i vann så blir de lettere å legge ut.

Ikke bruk fersk bark, den krever mer nitrogen i forbindelse med nedbrytningen noe som den bl.a stjeler fra plantene. Det er som regel fersk bark i de sekkene du får på tilbud.

Hold barken litt unna vekster med bløte stengler f.eks. stauder, løk- og sommer-blomster. Disse liker ikke alltid å stå midt i den fuktige barken.

Planter kan gjødsles på vanlig måte ved å strø ut gjødselen på barken og vanne den ned etterpå.

Bruksmengde bark er avhengig av lysforhold, type ugress og mengden av ugress-røtter i jorda, 5-10 cm er vanlig, d.v.s. 50-100 liter pr m2. En vanlig bilhenger tar fra 0,5-1 m3 (500-1000 liter).

Barken (og event. avisene) brytes ned etterhvert og gir et viktig organisk tilskudd til jorda. Avhengig av barklagets tykkelse bør det etterfylles i løpet av 2-5 år.

www.sjostrand-gartneri.no

KONTAKT: Sjøstrandveien 23, 1391 Vollen, tlf 66798824