Viktig om veksttorv

Det er kvalitetsforskjeller på torv.

Veksttorv brukes primært til jordforbedring, som vekst-medium (jord) til blomsterkasser o.l., og til toppdressing (helst i blanding med sand) av plen.

NB! Det er stor forskjell på kvaliteten av veksttorv!

De fleste typer inneholder det samme m.h.t. kalk, gjødsel og mikronæringsstoffer. Men kvaliteten er først og fremst knyttet til følgende forhold:

Grov torv gir bedre lufttilgang til planterøttene, noe som er helt avgjørende for plantenes trivsel. Grov torv er dessuten lettere å arbeide inn i jorda.
Omdanningsgrad, d.v.s. hvor langt nedbrytnings-prosessen har kommet. Det brukes en skala fra 1-10, hvor 1 er minst omdannet. God torv har en omdanningsgrad mellom 2 og 4.

Den billige veksttorven som tilbys er i de aller fleste tilfellene fin torv som er høstet på torvmyrene på billigste måte ved hjelp av store ”støvsugere” som tar opp de fineste partiklene først.

Brukt som vekstmedium i kasser o.l., eller som jord-forbedring, vil denne ”snusen” gi meget dårlig lufttilgang til røttene.

I tillegg benyttes mer omdannet torv (mer nedbrutt), grad 5-8, som det finnes mest av i torvmyrene. Dette gjør at varigheten også er kortere enn for grov torv.

Det er ikke uten grunn at vi gartnere bruker grov torv til eget bruk.

Produkt lagt i handlekurven
0 enheter - kr 0,00