Stell av roser

rose-616013_640

Generelt regnes buskroser som de mest hardføre, deretter klase-, stilk- og klatreroser. Men hardførheten er naturligvis også sortsavhengig.

Planting av roser

Hvis du skal plante roser i et bed hvor det har stått roser før, er det viktig at du bytter ut noe av jorda. Rosene tærer nemlig sterkt på jorda og jordtretthet kan lett oppstå. (Jordtretthet er en samlebetegnelse på problemer som mikronæringsmangel, rotparasitter o.a.).

Kjøp ikke plastpakkede roser (barrotsroser eller dekkrotsroser) som ikke lagres kjølig – og i hvert fall ikke etter 10. juni. Etter vår oppfatning bør roser kjøpes i potte, gjennomrotet og med blader. Da er du sikker på at de er i live. Potte-roser bør plantes i første halvdel av mai. Ved å plante i kugjødselkompost sikres rosene en meget god start.

Gjødsling av roser

2-3 uker etter planting må rosene overgjødsles med Tørket Hønsegjødsel, en liten neve pr rose, eller med Fullgjødsel, 70-100 gram pr kvm. Gjødslingen gjentas 2-3 ganger, men ikke senere enn begynnelsen av juli for å unngå å drive fram for mange nyskudd utover høsten, skudd som ofte overvintrer dårlig.

Bekjempelse og forebygging av sykdom og skadedyr på roser

Enkelte sorter er utsatt for soppsykdom, som feks rust, rosestråleflekk m.m. Lus er også en gjenganger på roser. Det finnes ikke kjemiske midler å få kjøpt lenger som motvirker soppsykdommer. Gartner Tor Smaaland har tipset oss om følgende blanding som virker mot både soppsykdommer og lus.

• 1 ss rødsprit
• 1 ss zalo
• 2 Ts bakepulver
• Blandes i 1 liter vann.

Sprøytes på forebyggende en gang i uken. Mot lus kan man få kjøpt midler som er basert på naturlige virkestoffer. Disse er effektive men ikke systemiske (dvs at de tas opp av planten) så de er avhengig av at man treffer lusa i størst mulig grad.

Lus kan også bekjempes ved å klemme på blader som er fulle av lus.

For å forhindre spredning av soppsykdommer, kan man fjerne infiserte blader. Hvis planten ser veldig ribbet ut, vær tålmodig. Det kommer nye grønne blader. Angrepene av soppsykdommer er ofte forbigående.

Det viktigste for forebygging av sykdom på roser er imidlertid å velge sorter som er resistente eller hardføre.

Sunne og friske planter er dessuten mer motstandsdyktig mot sykdom. Gjødsling er derfor viktig. Vanning i tørre perioder må også til.

Stell og beskjæring av roser

Fjerning av gamle og visne blomster fremmer ny blomstring. Om høsten fjernes gamle blomster og knopper for å redusere over-vintring av soppsporer, og klatrerosene dekkes til med strie for å hindre uttørking. Lave roser dekkes med granbar, løv eller snø. Bland jorda forsiktig med grov veksttorv som deretter hyppes opp rundt rosen.
Om våren bør du ikke fjerne dekkematerialet for tidlig, og beskjæring skal foretas sent, først når bjørka spretter.

På klatreroser fjernes gamle grener helt, forøvrig kun tørre deler.

Busk-roser skjæres ned til ca 30 cm over bakken hvert 3.-4. år for å forynge rosebusken helt, årlig fjernes kun tørre deler.

Klase- og stilkroser skjæres ned til ca 15 cm over bakken hvert år.
Legg litt Kugjødselkompost rundt hver plante etter beskjæring, det gir rosene en god start. Start gjødslingen ca 14 dager senere.

Produkt lagt i handlekurven
0 enheter - kr 0,00