Bark i hagen

Generelt om bark i hagen

Barkprodukter til hagen stammer fra bark fra gran og furu-trær, og innholdet i sekkene er enten en blanding av furu og gran-bark, eller ren furu/ren gran-bark. Furubark er ofte litt lysere enn gran. Det som viktigste skillet mellom ulike barkprodukter er hvor fint kuttet barken er (fraksjon), og hvor nedbrutt (kompostert) barken er.

Pyntebark er en fin fraksjonert blanding furu og gran-bark.

Bark selges også i løsvekt. Barken vi selger i løsvekt er grov og kompostert, og egner seg til skråninger og større arealer, samt jordforbedring. Spa selv i tilhenger eller sekk. Trenger du store mengder (10m3 eller mer) kontakt f.eks. Jaco A/S eller for å få tilkjørt et billass.

Bark i sekk er ofte fersk. Det betyr at den brytes ned (komposteres) etter hvert. I denne prosessen bruker den nitrogen fra jorda. Nitrogen er en gjødseltype plantene trenger. Vær nøye med å gjødsle vekster som står i bed der du legger på fersk bark. Ikke gjødsle på barken, men sørg for å treffe hver plante.

Bruksområder for bark i hagen

Bark i løsvekt kan du spa i sekker eller i tilhenger hos oss.

Bark har flere bruksområder.

  • Bark kan brukes til jordforbedring ved å blande kompostert bark inn i leirholdig jord, bruk gjerne litt grov sand i tillegg.
  • Det vanligste bruksområdet er å legge bark på jorda for å holde ugresset borte, holde på fuktigheten og for å holde på jorda i bratte skråninger.
  • Å dekke steinfyllinger, før du legger på jord, for å holde på fuktigheten i jorda. Ikke bruk fersk bark til dette da denne vil gjære og utvikle varme som kan ødelegge plante- og gressrøtter.
Bark har mange bruksområder. Her er det lagt som et underlag på en sti i hagen.

Hvordan legge ut bark i hagen?

Bruk barkduk

Bruker du barkduk under barken blir det lystett og dermed vanskeligere for ugresset å trenge opp. Klipp romslige hull til busker og trær som vokser i bedet du skal dekke. Dersom du har krypbusker som setter røtter på utskytende skudd, bør du ikke bruke duk, som kan forhindre planten i å sette røtter.

Vevet, blank duk er glatt og barken sklir lett av i helninger. Bruk heller en flosset variant.

Bruker du fersk bark i hagen er det lurt å gjødsle

Fersk bark bruker opp noe nitrogen i forbindelse med nedbrytningen, som den bl.a stjeler fra plantene. Dette kan du motvirke ved å gjødsle før du legger på barken. Evt punktgjødsler du hver plante i barkbedet. Ikke legg gjødsel på barken men inntil planten. Bark i ferdigsekk er som regel fersk.

Hold barken litt unna vekster med bløte stengler f.eks. stauder, løk- og sommer-blomster. Disse liker ikke alltid å stå midt i den fuktige barken.

Legge bark i bratt skråning

Er skråningen brattere enn 45 grader er det utfordrende å få barken til å ligge. Legg trykkimpregnerte lekter 1″ x 2 » på høykant (oppå duken) på tvers av skråningen og med 1 meters avstand. Sikres ved å slå ned lektebiter med 1 meters avstand, slik at tverrlekten hviler mot disse. Dekk lektene med bark. Lektene vil bidra til at barken ligger.

Lektene sikres med lektebiter som slås ned i bakken.
Lekter legges horisontalt i den bratte skråningen for at barken skal bli liggende. Lektene dekkes med bark.

Hvor mye bark trenger jeg?

Bruk 5-10 cm med bark. Har du en barkduk under går det fint med 5 cm. 5 cm utgjør 50 liter pr m2. Bark i ferdig-sekk er vanligvis 50 liter. Henter du bark i løsvekt tar en vanlig bilhenger fra 0,5-1 m3 (500-1000 liter).

Barken brytes ned (komposteres) over tid. Avhengig av barkens fraksjon bør det etterfylles i løpet av 2-5 år.

Produkt lagt i handlekurven
0 enheter - kr 0,00