Råd om kalking

kalk

Planter trenger kalsium i variabel grad for å heve pH-verdien (redusere surheten), forbedre jordstrukturen og sørge for raskere nedbrytning av organisk stoff/planterester i jorda.

pH i jorda bør ligge på 5.0 til 6.5, bortsett fra surjordsplanter som gjerne skal ha lavere pH enn dette (eks.vis Rhododendron, hageazalea, erica, amerikansk blåbær).

Husk at både ved for høy og for lav pH kan plantene få næringsmangel fordi gjødselstoffene blir bundet i jorda.

NB! Overdriv derfor ikke kalkingen! (Analyse av mer enn tusen jordprøver foretatt av Hydros laboratorium på Rjukan, viser at i de fleste hobbyhagene er pH-verdien for høy).

Kalk og mose

Mose i plenen skyldes ikke bare lav pH (sur jord). Mosen kommer hvis gresset ikke vokser og trives f.eks ved lav pH, for høy pH, dårlig drenert jord, for lite gjødsel, for lite lys (skygge), og ikke minst ved at man klipper gresset for kort slik at lyset slipper ned til mosen (4-5 cm er passe). Se også anlegg og stell av plen.

Dosering av kalk

Bruk følgende tommelfingerregler m.h.t. kalkmengde:

– For å heve pH-verdien 0.1 enhet trengs det altså 10 kg granulert kalk pr 100 kvm.

På skarp sandjord må det tilføres noe mindre mengder kalk, og på sterk omdannet (nedbrutt) myrjord må det brukes noe mer kalk for å få samme virkning. Leirholdig jord holder lenger på pH, og det er derfor behov for noe sjeldnere kalking enn på andre jordarter.

Granulert dolomittkalk løses lett opp ( ca 90 % første året) fordi den er finmalt og deretter formet til kuler (granulert). Grovkalk (ofte på tilbud) er grovmalt og løses derfor sakte opp (ca 50 % første året).

NB! Vær sikker på at det ikke er tele eller frostlag i bakken når du kalker. Regn eller smeltevann løser fort opp kalken, og kalkvannet kan derfor renne vekk eller samle seg på det laveste punktet i plenen.

Måling av pH

Gratis pH-måling: Ta ca. ¾ liter jord fra 3-4 steder i i plenen, grønnsakhagen eller et annet sted du ønsker å sjekke pH-verdien, og bland prøvende sammen i f.eks. en melkekartong. Vi kan så måle pH-verdien i gartneriet vårt. Vi har foretatt slike målinger i mange år, og gjennomsnittet ligger på rundt 7, dvs. for høyt.

Ved høy pH, bruk hønsegjødsel

Har jorda for høy pH så vil bruk av hønsegjødsel i stedet for mineralgjødsel (fullgjødsel, Blåkorn o.l.) bringe pH-verdien ned.

Produkt lagt i handlekurven
0 enheter - kr 0,00