Jordforbedring

Jordforbedring
Noen ganger er jorda så tett at den må forbedres.

Det er viktig for plantedyrking at jorda har god gjennomtrengelighet. Leirjord eller andre tunge jordarter er ofte så tette at vanntilførelsen til plantene, eller dreneringen, blir for dårlig. For lite luft til røttene gjør at plantene mistrives eller i verste fall dør. Jordforbedring kan oppnås ved enkle grep.

Er det behov for jordforbedring?

Gjennomtrengeligheten i jorda kan testes ved at vi graver et 50-60 cm dypt hull og fyller det med vann.

Hvis gjennomtrengeligheten er bra, vil vannet forsvinne i løpet av 24 timer. mdeles vann i hullettimer, bør vi prøve å forbedre gjennomtrengeligheten.

Lage hull i jorda med en greip. Rak inn grov sand i hullene.

Jordforbedring

Mindre arealer kan dreneres ved å lage hull ved hjelp av en greip som stikkes ned til 20-25 cm dybde. Utvid gjerne hullene litt, og fortsett med ca 20 cm avstand mellom hvert nedstikk. Rak deretter grov sand ned i hullene.

På større områder bør man bruke jordfreser. 1-2 cm sand og 2-3 cm grov veksttorv, eller kompostert bark freses ned.

Kalk forbedrer jordstrukturen og reduserer surhetsgraden (øker pH-verdien). Dosering: 20-40 kg Granulert Dolomittkalk pr 100 kvm.

Produkt lagt i handlekurven
0 enheter - kr 0,00